«Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή»

 Πλάτωνας

Η εκπαίδευση αποτελεί για μας, ύψιστο αγαθό. Έχοντας ως αρχή μας τον σεβασμό της προσωπικότητας του μαθητή και την πεποίθηση ότι ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, οργανώσαμε και λειτουργούν στο κέντρο μας Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τα τμήματα και τη λειτουργία των τμημάτων.