Τα νέα Τμήματα Πληροφορικής Ενηλίκων ξεκινούν στο κέντρο μας.

Ευέλικτο Πρόγραμμα Παρακολούθησης

Γρήγορα και Οικονομικά

Άριστη Προετοιμασία Εξετάσεων

Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό

Έναρξη Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και συμμετέχετε στις επόμενες προγραμματισμένες εξετάσεις που θα πραγματοποιήσει το κέντρο μας.