Η οργανωμένη και μεθοδική εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας όπως είναι τα Αγγλικά, ξεκινά από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Συνήθως στην Πρώτη Δημοτικού οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεκινούν να διαβάζουν απλές λέξεις, να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται μικρές προτάσεις ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν τη λεπτή κινητικότητα με την γραφή και την ζωγραφική λέξεων και εικόνων. Η τάξη αυτή PRE JUNIOR είναι καθοριστική για την μετέπειτα εξέλιξη των σχολικών χρόνων. Κύρια μέριμνα των εκπαιδευτικών μας είναι το παιδί να μπορεί να συνυπάρχει σε μία τάξη ξένης γλώσσας, να “εκπαιδεύσει” την ακοή του ώστε να ανταποκρίνεται στους νέους ήχους και κυρίως να αγαπήσει αυτούς τους νέους ήχους. Να αποτελέσει δηλαδή η εκμάθηση μία ευχάριστη συνήθεια.

Στην Δευτέρα Δημοτικού τα παιδιά μπορούν να εγγραφούν στην JUNIOR A. Στην τάξη αυτή μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε απλά γραμματικά φαινόμενα, να περιγράφουμε τον εαυτό μας, τους φίλους μας και το περιβάλλον μας. Επίσης ξεκινάμε με μία ολοκληρωμένη μέθοδο Αγγλικών, που περιλαμβάνει Coursebook, Grammarbook, Workbook, Companion.

Στην Τρίτη Δημοτικού ολοκληρώνονται οι προκαταρκτικές τάξεις παρακολούθησης της Αγγλικής Γλώσσας με την JUNIOR B. Είναι η ώρα για writing, για γραπτή έκφραση και απεικόνιση απλών καταστάσεων, συναισθημάτων και κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα έχοντας πια αποκτήσει γνώση απλών γραμματικών φαινομένων, από την JUNIOR A εμβαθύνουμε στους χρόνους και στο λεξιλόγιο.

Τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι καθηγητές του κέντρου μας, tablets, διαδραστικός πίνακας και πλούσιο ψηφιακό υλικό, καθιστούν την εκμάθηση των Αγγλικών μία ευχάριστη εμπειρία για τους μικρούς μας μαθητές. Ενώ οι βιωματικές ασκήσεις ενθαρρύνουν τον προφορικό τους λόγο και την κοινωνικοποίησή τους.

Στα πρώτα σχολικά χρόνια η ομάδα παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της εικόνας που το παιδί αποκτά για τον εαυτό του και τον κόσμο. Για το λόγο αυτό το ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι, μπορεί να εξυπηρετεί τους γονείς, αποτελεί όμως “μη ορθή” πρακτική αφού το παιδί αφ’ενός στερείται τη δυναμική παρουσία που οι συνομήλικοι μπορούν να του προσφέρουν, αφ’ ετέρου η διδασκαλία πραγματοποιείται ανεξέλεγκτα και τις περισσότερες φορές εις βάρος του μαθητή και των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει. Επίσης στερείται το παιδί τη δυνατότητα των επαγγελματικών παιδαγωγικών εργαλείων και εποπτικών μέσων που τα περισσότερα εκπαιδευτήρια διαθέτουμε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλους τους τύπους εκπαιδευτικών αναγκών.

Καλή αρχή σε όλους τους μικρούς και μεγάλους ήρωες της εκπαίδευσης.

Μην ξεχνάμε ότι ποτέ δεν είναι νωρίς και ποτέ δεν είναι αργά για Γνώση αρκεί να υπάρχει Όραμα.

Κωνσταντίνα Αντερριώτη

Εκπαιδευτικός – Διευθύντρια ΚΞΓ