Απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πληροφορικής, το οποίο μοριοδοτείται από τον ΑΣΕΠ.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

1. Microsoft Word:

    – Εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες του Word.

    – Δημιουργία και μορφοποίηση κειμένων.

    – Χρήση πινάκων, εικόνων και γραφικών.

    – Διαχείριση εγγράφων και προετοιμασία για εκτύπωση.

    – Προχωρημένες λειτουργίες όπως mail merge και μακροεντολές.

2. Microsoft Excel:

    – Βασικές αρχές και πλοήγηση στο Excel.

    – Δημιουργία και διαχείριση πινάκων και γραφημάτων.

    – Χρήση τύπων και συναρτήσεων για ανάλυση δεδομένων.

    – Φιλτράρισμα και ταξινόμηση δεδομένων.

    – Προχωρημένες τεχνικές όπως Pivot Tables και μακροεντολές.

3. Internet:

    – Εισαγωγή στο διαδίκτυο και στις βασικές αρχές της πλοήγησης.

    – Χρήση μηχανών αναζήτησης και τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών.

    – Ασφάλεια στο διαδίκτυο και προστασία προσωπικών δεδομένων.

    – Χρήση εργαλείων επικοινωνίας όπως email και online πλατφόρμες.

    – Αναγνώριση και αποφυγή διαδικτυακών απειλών και απατών.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, προσφέροντας ευελιξία στους συμμετέχοντες να επιλέξουν την μορφή που τους εξυπηρετεί καλύτερα.

Δια ζώσης παρακολούθηση: Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τα μαθήματα σε προκαθορισμένες αίθουσες διδασκαλίας, με τον εκπαιδευτή να είναι παρών.

Διαδικτυακή παρακολούθηση: Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτή μέσω online φόρουμ και ερωτήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Πιστοποίηση: Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής. Το πιστοποιητικό αυτό είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτεί τους κατόχους του σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Το σεμινάριο Ψηφιακές Δεξιότητες ΑΣΕΠ είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους φοιτητές να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν σημαντικά προσόντα και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους για απασχόληση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.