«Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή»

 Πλάτωνας

Η εκπαίδευση αποτελεί για μας, ύψιστο αγαθό. Έχοντας ως αρχή μας τον σεβασμό της προσωπικότητας του μαθητή και την πεποίθηση ότι ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, οργανώσαμε και λειτουργούν στο κέντρο μας Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τα τμήματα μαθητών Δημοτικού που λειτουργούν στο κέντρο μας και τη λειτουργία των τμημάτων και προετοιμασίας Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων.