«Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή»

 Πλάτωνας

Έχοντας ως αρχή μας τον σεβασμό της προσωπικότητας του μαθητή και την πεποίθηση ότι ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, οργανώσαμε και λειτουργούν στο κέντρο μας Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Η εκπαίδευση αποτελεί για μας, ύψιστο αγαθό.

  • Έμπειροι καθηγητές
  • Διαδραστικά εποπτικά μέσα διδασκαλίας
  • Ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων
  • Σχεδιασμός τμήματος σύμφωνα με το επίπεδο προόδου των μαθητών
  • Συνεχή ενημέρωση γονέων
  • Τεστ αξιολόγησης, εμπέδωσης και κατανόησης ύλης

Η επιτυχία σας είναι δική μας υπόθεση!

Λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων.