ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Το ταξίδι στη Γνώση ξεκινά με το Όραμα για την επόμενη μέρ

Στο κέντρο μας διδάσκουν έμπειροι εκπαιδευτικοί.

Για να κάνει το παιδί σας το καλύτερο ξεκίνημα

Με ενθουσιασμό και σύγχρονα εποπτικά μέσα στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας

Με όλους τους ορίζοντες ανοιχτούς στον κόσμο της τεχνολογίας και

της ασφάλειας στο διαδίκτυο

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Η Γνώση ξεκινά από την προσχολική ηλικία

ΑΓΓΛΙΚΑ

Από την προσχολική ηλικία και την πρώτη δημοτικού το παιδί αρχίζει να μαθαίνει παίζοντας και βιώνοντας εμπειρικά τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην τάξη της PRE JUNIOR

Στη συνέχεια έχοντας αποκτήσει θετικά ερεθίσματα εγγράφεται στην πρώτη τάξη των Αγγλικών JUNIOR A όπου μεθοδικά και διαδραστικά αρχίζει να αλληλεπιδρά και να αποκτά τις πρώτες αξιολογήσεις των γνώσεων και των επιδόσεών του.

Από την προσχολική ηλικία, το παιδί αρχίζει να μαθαίνει παίζοντας και βιώνοντας εμπειρικά τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην τάξη της PRE JUNIOR

Στην JUNIOR B εστιάζουμε στην περιγραφή αντικειμένων, φαινομένων και καταστάσεων Writing, Speaking.

Στις Senior τάξεις οι μαθητές εξασκούνται και αποκτούν δεξιότητες στις τέσσερις θεματικές ενότητες της Αγγλικής Γλώσσας, Listening, Reading, Writing, Speaking. Επιπλέον ξεκινά η προετοιμασία για την απόκτηση των πρώτων πτυχίων του Cambridge.

Στις τάξεις των Πτυχίων Pre FCE, FCE & Proficiency οι μαθητές μας αποκτούν την καλύτερη και αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις αναγνωρισμένων, έγκυρων και αξιόπιστων Ινστιτούτων, Φορέων και Πανεπιστημίων πιστοποίησης δεξιοτήτων, που θα τους οδηγήσει στην απόκτηση του ανώτερου και ανώτατου πτυχίου πιστοποίησης των γνώσεών τους στην Αγγλική Γλώσσα.

Οι μαθητές μας συμμετέχουν στις εξετάσεις αναγνωρισμένων και αξιόπιστων φορέων και πανεπιστημίων πιστοποίησης:

Cambridge

Michigan

LRN

ΓΑΛΛΙΚΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ξεκινούν την εμπειρία τους στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας από την ηλικία της Γ Δημοτικού, παρακολουθώντας μαθήματα μία φορά την εβδομάδα και αποκτώντας θετικές εντυπώσεις, εικόνες και αναφορές της γλώσσας, Γερμανικά ή Γαλλικά που επιθυμούν να διδαχθούν.

Στη συνέχεια τα επόμενα έτη έχοντας ήδη αποκτήσει θετικές απεικονίσεις της γλώσσας επιλογής τους, συνεχίζουν τη φοίτηση με μεθοδικό και δημιουργικό τρόπο. Αφήνοντας τη φαντασία και τη γνώση να δημιουργούν μέσα στην τάξη, καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε οι μαθητές μας να οδηγούνται με ασφάλεια στην πιστοποίηση των γνώσεών τους και στην απόκτηση των πτυχίων τους.

Οι μαθητές μας παρακολουθούν μαθήματα με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο, ώστε να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να οδηγούνται στο ταξίδι της γνώσης, κατανοώντας και κατακτώντας τις πληροφορίες και τις γνώσεις που τους παρέχουν οι άξιοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί του κέντρου μας.

Ποιος είπε ότι είναι αργά για την αρχή μιας ξένης γλώσσας;

Ήρθε η ώρα να κάνετε την αρχή!

Εμείς θα είμαστε δίπλα σας να σας κατευθύνουμε και να λύνουμε μαζί τις απορίες σας.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ

Προετοιμάζουμε το μέλλον παρέχοντας σε σας όλα τα εφόδια

Προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για φοιτητές και εργαζόμενους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να κάνουν σήμερα μία νέα αρχή

ΑΓΓΛΙΚΑ

Η Αγγλική Γλώσσα έχει καταστεί ως απαραίτητο προσόν για την εξεύρεση εργασίας. Σε πολλές χώρες αποτελεί την επίσημη δεύτερη γλώσσα ομιλίας. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη μας μιλούν άριστα ή έστω στο βασικό της επίπεδο, την Αγγλική Γλώσσα.

Στο κέντρο μας μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας είτε δια ζώσης με την παρουσία σας στο κέντρο μας είτε απομακρυσμένα από το χώρο σας μέσω υπολογιστή με σύγχρονη διδασκαλία εκπαίδευσης.

  • Αρχαρίων Α1-Α2 (60 ώρες)

  • Έμπειρων Β1-Β2 (80 ώρες)

  • Προχωρημένων C1-C2 (100 ώρες)

Τα τμήματα που λειτουργούν στο κέντρο μας είναι ταχύρρυθμα και ολιγομελή.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα της εξατομικευμένης, ιδιαίτερης εκπαίδευσης.

Έτσι επιτυγχάνουμε τη μέγιστη απόδοση των δυνατοτήτων του κάθε σπουδαστή μας, με συνεχή παρακολούθηση της προόδου και παροχή εργασιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων.

Η συνεργασία με έγκυρους και αξιόπιστους εκδοτικούς οίκους, υπογράφουν την αξιοπιστία και την μεθοδικότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε.

Οι σπουδαστές του κέντρου μας εφοδιάζονται με γνώσεις και δεξιότητες για να συμμετέχουν σε εξετάσεις Αναγνωρισμένων Πτυχίων Αγγλικής Γλώσσας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε χρόνο, που το εκάστοτε Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο ή Φορέας ορίσει δια ζώσης ή απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Η Γαλλική Γλώσσα είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας ανά τον κόσμο μετά τα αγγλικά. Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς ενώ υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη ομιλείται από 74 περίπου εκατομμύρια γαλλόφωνους, ως μητρική γλώσσα.

Η εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας πραγματοποιείται σε Ολιγομελή Τμήματα Ενηλίκων ή σε Ιδιαίτερη Εξατομικευμένη Διδασκαλία. Οι σπουδαστές μας αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν, αν επιθυμούν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η Γερμανική Γλώσσα αποτελεί σημαντική γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσημη γλώσσα σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Η Γερμανική ομιλείται, ως μητρική γλώσσα, από 105 περίπου εκατομμύρια ομιλητές σε όλο τον κόσμο. Η Γερμανική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα 82 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Γερμανία και 8 εκατομμυρίων στην Αυστρία αλλά και στα δύο τρίτα της Ελβετίας.

Στο κέντρο μας λειτουργούν τμήματα, δια ζώσης ή απομακρυσμένα, εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο κέντρο μας σε Ολιγομελή Τμήματα Ενηλίκων ή σε Ιδιαίτερη Εξατομικευμένη Διδασκαλία. Οι σπουδαστές μας αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν, αν επιθυμούν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Ινστιτούτο Γκαίτε ή το ÖSD

ΙΤΑΛΙΚΑ

Η Ιταλική Γλώσσα ομιλείται ομιλείται από περίπου 70 εκατομμύρια ανθρώπους κυρίως στην Ιταλία.

Η Ιταλική Γλώσσας είναι μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μία από τις γλώσσες εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο αριθμός των ομιλητών, ως μητρική γλώσσα, ξεπερνά τα 64 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των ομιλητών την Ιταλική Γλώσσα στον κόσμο φτάνει τα 90 εκατομμύρια.

Στο κέντρο μας λειτουργούν τμήματα, δια ζώσης ή απομακρυσμένα, εκμάθησης της Ιταλικής Γλώσσας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες αίθουσες του κέντρου μας με πλούσιο εποπτικό υλικό, σε Ολιγομελή Τμήματα Ενηλίκων ή σε Ιδιαίτερη Εξατομικευμένη Διδασκαλία.

Οι σπουδαστές μας αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η Ισπανική Γλώσσα είναι η δεύτερη γλώσσα στον κόσμο, μετά την Κινεζική Γλώσσα, που ομιλείται ως μητρική γλώσσα.

Ομιλείται ως πρώτη γλώσσα από περίπου 560 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τα Ισπανικά είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.

Στο κέντρο μας λειτουργούν τμήματα, δια ζώσης ή απομακρυσμένα, εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες αίθουσες του κέντρου μας με πλούσιο εποπτικό υλικό, σε Ολιγομελή Τμήματα Ενηλίκων ή σε Ιδιαίτερη Εξατομικευμένη Διδασκαλία.

Δείτε τα προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών για τους ενήλικες μαθητές μας.

Αποκτήστε τις γνώσεις που χρειάζεστε για να ανταπεξέλθετε με αξιοπρέπεια στις εργασιακές και κοινωνικές σας απαιτήσεις.

Εφοδιαστείτε, οι φοιτητές, με το επικαιροποιημένο Πτυχίο Ξένων Γλωσσών που χρειάζεστε για την φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο ή στο Μεταπτυχιακό σας Πρόγραμμα.

Αναπτύξτε τις προφορικές σας ικανότητες και εμπλουτίστε το λεξιλόγιό σας.

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που ταιριάζει σε σας