Το κέντρο μας αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο των φορέων πιστοποίησης:

UCERT

GLOBAL CERT

UNICERT

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τις επόμενες προγραμματισμένες εξετάσεις
που θα πραγματοποιήσει το κέντρο μας:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
11/3/20225:00 μ.μ.UCERT
14/3/20225:00 μ.μ.UCERT
28/3/20225:00 μ.μ. UCERT