ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Το κέντρο μας αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο των φορέων πιστοποίησης:

UCERT

GLOBAL CERT

UNICERT