ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ

Προετοιμάζουμε το μέλλον παρέχοντας σε σας όλα τα εφόδια

Προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για φοιτητές και εργαζόμενους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να κάνουν σήμερα μία νέα αρχή

ΑΓΓΛΙΚΑ

Η Αγγλική Γλώσσα έχει καταστεί ως απαραίτητο προσόν για την εξεύρεση εργασίας. Σε πολλές χώρες αποτελεί την επίσημη δεύτερη γλώσσα ομιλίας. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη μας μιλούν άριστα ή έστω στο βασικό της επίπεδο, την Αγγλική Γλώσσα.

Στο κέντρο μας μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας είτε δια ζώσης με την παρουσία σας στο κέντρο μας είτε απομακρυσμένα από το χώρο σας μέσω υπολογιστή με σύγχρονη διδασκαλία εκπαίδευσης.

  • Αρχαρίων Α1-Α2 (60 ώρες)

  • Έμπειρων Β1-Β2 (80 ώρες)

  • Προχωρημένων C1-C2 (100 ώρες)

  • Αρχαρίων Α1-Α2 (60 ώρες)

  • Έμπειρων Β1-Β2 (80 ώρες)

  • Προχωρημένων C1-C2 (100 ώρες)

Τα τμήματα που λειτουργούν στο κέντρο μας είναι ταχύρρυθμα και ολιγομελή.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα της εξατομικευμένης, ιδιαίτερης εκπαίδευσης.

Έτσι επιτυγχάνουμε τη μέγιστη απόδοση των δυνατοτήτων του κάθε σπουδαστή μας, με συνεχή παρακολούθηση της προόδου και παροχή εργασιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων.

Η συνεργασία με έγκυρους και αξιόπιστους εκδοτικούς οίκους, υπογράφουν την αξιοπιστία και την μεθοδικότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε.

Οι σπουδαστές του κέντρου μας εφοδιάζονται με γνώσεις και δεξιότητες για να συμμετέχουν σε εξετάσεις Αναγνωρισμένων Πτυχίων Αγγλικής Γλώσσας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε χρόνο, που το εκάστοτε Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο ή Φορέας ορίσει δια ζώσης ή απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ειδικά επικαιροποιημένα πτυχία για φοιτητές και σπουδαστές

IELTS
Μαθήματα προετοιμασίας IELTS για σπουδαστές και φοιτητές γρήγορα και οικονομικά, σε ολιγομελή τμήματα παρακολούθησης on line ή διαζώσης.

TOEFL
Το TOEFL ζητείται από φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια.

Στα παραπάνω προγράμματα προετοιμασίας δίνεται η δυνατότητα δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού και τεστ προετοιμασίας. Επίσης υπάρχει διαθεσιμότητα και ευελιξία στις ημερομηνίες των εξετάσεων.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Η Γαλλική Γλώσσα είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας ανά τον κόσμο μετά τα αγγλικά. Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς ενώ υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη ομιλείται από 74 περίπου εκατομμύρια γαλλόφωνους, ως μητρική γλώσσα.

Η εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας πραγματοποιείται σε Ολιγομελή Τμήματα Ενηλίκων ή σε Ιδιαίτερη Εξατομικευμένη Διδασκαλία. Οι σπουδαστές μας αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν, αν επιθυμούν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η Γερμανική Γλώσσα αποτελεί σημαντική γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσημη γλώσσα σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Η Γερμανική ομιλείται, ως μητρική γλώσσα, από 105 περίπου εκατομμύρια ομιλητές σε όλο τον κόσμο. Η Γερμανική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα 82 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Γερμανία και 8 εκατομμυρίων στην Αυστρία αλλά και στα δύο τρίτα της Ελβετίας.

Στο κέντρο μας λειτουργούν τμήματα, δια ζώσης ή απομακρυσμένα, εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο κέντρο μας σε Ολιγομελή Τμήματα Ενηλίκων ή σε Ιδιαίτερη Εξατομικευμένη Διδασκαλία. Οι σπουδαστές μας αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν, αν επιθυμούν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Ινστιτούτο Γκαίτε ή το ÖSD

ΙΤΑΛΙΚΑ

Η Ιταλική Γλώσσα ομιλείται ομιλείται από περίπου 70 εκατομμύρια ανθρώπους κυρίως στην Ιταλία.

Η Ιταλική Γλώσσας είναι μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μία από τις γλώσσες εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο αριθμός των ομιλητών, ως μητρική γλώσσα, ξεπερνά τα 64 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των ομιλητών την Ιταλική Γλώσσα στον κόσμο φτάνει τα 90 εκατομμύρια.

Στο κέντρο μας λειτουργούν τμήματα, δια ζώσης ή απομακρυσμένα, εκμάθησης της Ιταλικής Γλώσσας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες αίθουσες του κέντρου μας με πλούσιο εποπτικό υλικό, σε Ολιγομελή Τμήματα Ενηλίκων ή σε Ιδιαίτερη Εξατομικευμένη Διδασκαλία.

Οι σπουδαστές μας αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η Ισπανική Γλώσσα είναι η δεύτερη γλώσσα στον κόσμο, μετά την Κινεζική Γλώσσα, που ομιλείται ως μητρική γλώσσα.

Ομιλείται ως πρώτη γλώσσα από περίπου 560 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τα Ισπανικά είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.

Στο κέντρο μας λειτουργούν τμήματα, δια ζώσης ή απομακρυσμένα, εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες αίθουσες του κέντρου μας με πλούσιο εποπτικό υλικό, σε Ολιγομελή Τμήματα Ενηλίκων ή σε Ιδιαίτερη Εξατομικευμένη Διδασκαλία.

Οι σπουδαστές μας αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η πληροφορική, ο χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή και η διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για στην καθημερινότητα, εργασιακή ή προσωπική, των περισσοτέρων ανθρώπων.

Το Πιστοποιητικό Πληροφορικής Βασικού Χειρισμού είναι απαραίτηο προσόν για τη συμμετοχή σε προγράμματα και προκυρήξεις πρόσληψης και εργασιακής απασχόλησης.

Τα social media συμβάλλουν στην προβολή της εικόνας μας, μιας εικόνας που πολλές φορές παραμορφώνεται λόγω των πολλών ακατάλληλων φίλτρων που εφαρμόζουμε σε αυτή.

Στο κέντρο μας λειτουργούν τμήματα για αρχάριους και τμήματα προχωρημένων χρηστών προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας.

Το κέντρο μας αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο UCERT.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα Πληροφορικής κάνοντας εδώ