ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εφαρμογές ΓραφείουΕπεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό ΑΣΕΠ –
Εκπαίδευση Δια Ζώσης ή
Σύγχρονη Απομακρυσμένη με παρουσία Εκπαιδευτή
Εκπαίδευση OFFICEΕπεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων
Διαχείριση Αρχείων και Θεωρία
Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό ΑΣΕΠ –
Εκπαίδευση Δια Ζώσης ή
Σύγχρονη Απομακρυσμένη με παρουσία Εκπαιδευτή
EXPERT Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων
Πιστοποιητικό Πληροφορικής –
Εκπαίδευση Δια Ζώσης ή
Σύγχρονη Απομακρυσμένη με παρουσία Εκπαιδευτή
ITΔίκτυο και Θεωρία CISCOΕκπαίδευση Δια Ζώσης ή
Σύγχρονη Απομακρυσμένη με παρουσία Εκπαιδευτή
Εκπαίδευση & Προετοιμασία Εξετάσεων
(3 ενότητες)
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό ΑΣΕΠ –
Εκπαίδευση Απομακρυσμένη Ασύγχρονη με Κωδικούς Πρόσβασης
σε Διαδραστικό Περιβάλλον
Εκπαίδευση & Προετοιμασία Εξετάσεων
(6 ενότητες)
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων
Διαχείριση Αρχείων και Θεωρία
Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό ΑΣΕΠ –
Εκπαίδευση Απομακρυσμένη Ασύγχρονη με Κωδικούς Πρόσβασης
σε Διαδραστικό Περιβάλλον
ΕξετάσειςΕξετάσεις για Αναγνωρισμένο από τον
ΑΣΕΠ Πιστοποιητικό Πληροφορικής
Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό ΑΣΕΠ