Νέα προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας για ενήλικες.

Με σύγχρονη μεθοδολογία

Αξιόπιστη βιβλιογραφία

Έμπειρους καθηγητές

Σχεδιάσαμε και σας προσφέρουμε αξιόπιστα, γρήγορα και οικονομικά νέα προγράμματα ενηλίκων

  • Αρχαρίων Α1-Α2 (60 ώρες)

  • Έμπειρων Β1-Β2 (80 ώρες)

  • Προχωρημένων C1-C2 (100 ώρες)